Andhra Bank
English | हिंदी     

టోల్ ఫ్రీ సంఖ్య: 1800 425 1515

ఇంటర్నెట్ & మొబైల్ బ్యాంకింగ్/ఎటిఎం -24x7 Helpdesk కోసం 040-23122297 కు కాల్ చేయండి లేదా adchelpdesk@andhrabank.co.in కు మెయిల్ చేయండి

భువనేశ్వర్ జోన్ - ఒరిస్సా గణాంక
ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్.- బ్యాంకింగ్ సేవా కేంద్రాలు- 2,000 పైన జనాభాను కలిగిన గ్రామాలు
భువనేశ్వర్ మండలంలో రష్యా గ్రామాల వివరాలు - ఒరిస్సా రాష్ట్ర
క్ర.సం. జిల్లా మండల౦ గ్రామము శాఖ
1 ఝార్సుగూడ లఖంపుర బలంద అడపద
2 ఝార్సుగూడ లఖంపుర బెంక్ ముర అడపద
3 ఝార్సుగూడ లఖంపుర పండ్రి అడపద
4 ఝార్సుగూడ లఖంపుర భూటియా అడపద
5 బార్గర్ అత్తబిర కందపాలి అత్తబిర
6 బార్గర్ అత్తబిర రెంగలపల్లి అత్తబిర
7 ఖుర్దా చిలికా ఖండూయాల్కోట్ బాలుగాన్
8 ఖుర్దా చిలికా అంబపద బాలుగాన్
9 ఖుర్దా చిలికా శిఖరపద బాలుగాన్
10 ఖుర్దా చిలికా జయపూర్ బాలుగాన్
11 ఖుర్దా చిలికా ఇయాపాలి బాలుగాన్
12 ఖుర్దా చిలికా లంబోదర్పూర్ బాలుగాన్
13 ఖుర్దా చిలికా ఘిహకాల బాలుగాన్
14 ఖుర్దా చిలికా కొడుయపూర్ బాలుగాన్
15 ఖుర్దా చిలికా కింభిరిపాద బాలుగాన్
16 ఖుర్దా చిలికా పాతసానిపూర్ బాలుగాన్
17 ఖుర్దా చిలికా రఘునాథ్ బాలుగాన్
18 ఖుర్దా చిలికా ధౌన్ల బాలుగాన్
19 ఖుర్దా చిలికా గోబర్ధంపూర్ బాలుగాన్
20 ఖుర్దా చిలికా సింగేశ్వర్ బాలుగాన్
21 జైపూర్ దనగాడి ఒస్తపాల్ బమినిపాల్
22 జైపూర్ దనగాడి మనతిరి బమినిపాల్
23 జైపూర్ దనగాడి నిపానియ బమినిపాల్
24 జైపూర్ దనగాడి సోబర బమినిపాల్
25 జైపూర్ దనగాడి పైకలి బగపతియ బమినిపాల్
26 జైపూర్ దనగాడి సైంకుల బమినిపాల్
27 జైపూర్ దనగాడి హరికాంస బమినిపాల్
28 జైపూర్ దనగాడి మఝిపాల్ బమినిపాల్
29 జైపూర్ జైపూర్ ఝల్పాద బరువ
30 జైపూర్ జైపూర్ నీలకంఠపూర్ బరువ
31 జైపూర్ జైపూర్ సంబగ్సాహి బరువ
32 జైపూర్ జైపూర్ రుద్రపూర్ బరువ
33 జైపూర్ జైపూర్ బడబగసాహి బరువ
34 జైపూర్ జైపూర్ సీతాలోయి బరువ
35 జైపూర్ జైపూర్ నుంపూర్ బరువ
36 జైపూర్ జైపూర్ పురుషోత్తంపూర్ బరువ
37 జైపూర్ జైపూర్ మహేశ్వర్ పూర్ బరువ
38 జైపూర్ జైపూర్ బ్రహ్మన్ బచాపూర్ బరువ
39 జైపూర్ జైపూర్ గోపినాథ్ పూర్ బరువ
40 జైపూర్ జైపూర్ కబీర్ పూర్ బరువ
41 జైపూర్ జైపూర్ జైపూర్ బరువ
42 జైపూర్ జైపూర్ నశ్చింత బరువ
43 జైపూర్ జైపూర్ బెనిపూర్ బరువ
44 జైపూర్ జైపూర్ జగదీశ్పూర్ బరువ
45 జైపూర్ జైపూర్ మీర్పాటన బరువ
46 జైపూర్ జైపూర్ బసంతపూర్ బరువ
47 జైపూర్ జైపూర్ జందార్ బరువ
48 జైపూర్ జైపూర్ రేకబీబజార్ బరువ
49 జైపూర్ జైపూర్ కచేరిగావ్ బరువ
50 జైపూర్ జైపూర్ శంకుఝల బరువ
51 జైపూర్ జైపూర్ మహాపూర్ బరువ
52 జైపూర్ జైపూర్ గోపినాథ్ పాట్నా (పండియా) బరువ
53 జైపూర్ జైపూర్ స్వప్నేశ్వర్ బరువ
54 జైపూర్ జైపూర్ కుసుంపూర్ బరువ
55 నయాగర్ నయాగర్ బనమాలిపూర్ బౌన్సియపడ
56 నయాగర్ నయాగర్ బీజీపూర్ బౌన్సియపడ
57 నయాగర్ నయాగర్ గోపాల్ పూర్ బౌన్సియపడ
58 నయాగర్ నయాగర్ జగన్నాథ్ పూర్ బౌన్సియపడ
59 నయాగర్ నయాగర్ జాముసాహి బౌన్సియపడ
60 నయాగర్ నయాగర్ కౌతార బౌన్సియపడ
61 నయాగర్ నయాగర్ సారంకుల్ (జాంహిపాద) బౌన్సియపడ
62 నయాగర్ నయాగర్ శ్యామ్ ఘన్పూర్ బౌన్సియపడ
63 కటక్ తంగి మానియా భాటిముండ
64 కటక్ తంగి సారంగ భాటిముండ
65 కటక్ తంగి చౌద్వార్ డమక భాటిముండ
66 కటక్ తంగి చౌద్వార్ గనరాబ భాటిముండ
67 కటక్ తంగి చౌద్వార్ కడేయ్ భాటిముండ
68 కటక్ తంగి చౌద్వార్ బైంచువ భాటిముండ
69 కటక్ తంగి చౌద్వార్ బెరువ భాటిముండ
70 కటక్ తంగి చౌద్వార్ ఉచ్చపాద భాటిముండ
71 కటక్ తంగి చౌద్వార్ ఘాసిశాంతాపూర్ భాటిముండ
72 కటక్ తంగి చౌద్వార్ గోపాశంఖాపూర్ భాటిముండ
73 కటక్ తంగి చౌద్వార్ నరేంద్రపూర్ భాటిముండ
74 కటక్ తంగి చౌద్వార్ నిశ్చింత భాటిముండ
75 కటక్ తంగి చౌద్వార్ రాజకన భాటిముండ
76 కటక్ తంగి చౌద్వార్ శ్యామసుందర్పూర్ భాటిముండ
77 బార్గర్ బార్గర్ పోడ్ ముండా బిర్మాల్
78 బార్గర్ బార్గర్ సహజ్ బహల్ బిర్మాల్
79 బార్గర్ బార్గర్ బంబస్ పలి బిర్మాల్
80 బార్గర్ బార్గర్ ఎస్ దుమేర్పలి బిర్మాల్
81 బార్గర్ బార్గర్ నువాపలి బిర్మాల్
82 బార్గర్ బార్గర్ పిపిలిపాలి బిర్మాల్
83 బోలంగిర్ బోలంగిర్ ఫసద్ బోలంగిర్
84 బోలంగిర్ బోలంగిర్ కుట్రపాలి బోలంగిర్
85 బోలంగిర్ బోలంగిర్ రానిపాలి బోలంగిర్
86 బోలంగిర్ బోలంగిర్ సక్మ బోలంగిర్
87 బోలంగిర్ బోలంగిర్ అమముండ బోలంగిర్
88 బోలంగిర్ బోలంగిర్ బఘపాలి బోలంగిర్
89 బోలంగిర్ బోలంగిర్ భైంసా బోలంగిర్
90 బార్గర్ భట్లి భడిగావ్ చదైగావ్
91 బార్గర్ భట్లి మురుమ్కేల్ చదైగావ్
92 బార్గర్ భట్లి బిసిపాలి చదైగావ్
93 బార్గర్ భట్లి హలంద చదైగావ్
94 బార్గర్ భట్లి దేవులతుండ చదైగావ్
95 బార్గర్ భట్లి గుర్గావ్ చదైగావ్
96 బార్గర్ భట్లి హేలుపాలి చదైగావ్
97 బార్గర్ భట్లి కర్లకహి చదైగావ్
98 బార్గర్ భట్లి కుల్టపాలి చదైగావ్
99 బార్గర్ భట్లి మహద చదైగావ్
100 బార్గర్ భట్లి ఉడియపాలి చదైగావ్
101 బార్గర్ భట్లి నిజి చదైగావ్
102 బార్గర్ భట్లి హల్దిపాలి చదైగావ్
103 బార్గర్ భట్లి దబలాంగ్ చదైగావ్
104 బార్గర్ భట్లి తుకుర్ల చదైగావ్
105 బార్గర్ భట్లి తెంరెన్ చదైగావ్
106 దెంకనల్ కె నగర్ మణిపూర్ దెంకనల్
107 దెంకనల్ కె నగర్ దేవ్ పాద దెంకనల్
108 దెంకనల్ కె నగర్ జెనసాహుపతన దెంకనల్
109 జైపూర్ దనగాడి చండియా దుబురి
110 జైపూర్ దనగాడి గోలగోవ్ దుబురి
111 జైపూర్ దనగాడి అంకుర్ పాల్ దుబురి
112 జైపూర్ దనగాడి కచేరిగావ్ దుబురి
113 జైపూర్ దనగాడి భర్దపసి దుబురి
114 బోలంగిర్ మురిబహల్ అసుర్ ముండా హల్ది
115 బోలంగిర్ మురిబహల్ భారిగూభ హల్ది
116 బోలంగిర్ మురిబహల్ ధుడుకపర హల్ది
117 బోలంగిర్ మురిబహల్ దుమర్ ముండా హల్ది
118 బోలంగిర్ మురిబహల్ గంరేయి హల్ది
119 బోలంగిర్ మురిబహల్ కాటదుంగ్రి హల్ది
120 బోలంగిర్ మురిబహల్ ఖండకల్ హల్ది
121 బోలంగిర్ మురిబహల్ మల్పారా హల్ది
122 బోలంగిర్ మురిబహల్ ఫటాముండ హల్ది
123 బోలంగిర్ మురిబహల్ సిలెట్పర హల్ది
124 బోలంగిర్ మురిబహల్ బాణబాహల్ హల్ది
125 బోలంగిర్ మురిబహల్ చాలఫోపదార్ హల్ది
126 బోలంగిర్ మురిబహల్ దంగర్పర హల్ది
127 బోలంగిర్ మురిబహల్ జమునా హల్ది
128 బోలంగిర్ మురిబహల్ జూబమల్ హల్ది
129 బోలంగిర్ మురిబహల్ జుగీరత హల్ది
130 బోలంగిర్ మురిబహల్ కర్లబహాలీ హల్ది
131 బోలంగిర్ మురిబహల్ కర్లపిత హల్ది
132 బోలంగిర్ మురిబహల్ కెర్మెలి హల్ది
133 బోలంగిర్ మురిబహల్ ఖలియకని హల్ది
134 బోలంగిర్ మురిబహల్ పాతమర హల్ది
135 బోలంగిర్ మురిబహల్ పత్రపాలి హల్ది
136 బోలంగిర్ మురిబహల్ పుడిసాద హల్ది
137 బోలంగిర్ మురిబహల్ తెంతెల్ఖుంతి హల్ది
138 బోలంగిర్ మురిబహల్ బిజ్ఘట్ హల్ది
139 బోలంగిర్ మురిబహల్ బ్రహ్మణి హల్ది
140 బోలంగిర్ మురిబహల్ గరగడ్ బహల్ హల్ది
141 బోలంగిర్ మురిబహల్ హడహడ హల్ది
142 బోలంగిర్ మురిబహల్ కంఢెంఝుల హల్ది
143 బోలంగిర్ మురిబహల్ లఖన హల్ది
144 బోలంగిర్ మురిబహల్ ఫూండెల్ పదార్ హల్ది
145 బోలంగిర్ మురిబహల్ సిలెట్పర హల్ది
146 బోలంగిర్ మురిబహల్ సింధ్ పాలి హల్ది
147 బోలంగిర్ మురిబహల్ తెంతులిఖుంటి హల్ది
148 జైపూర్ కొరై మృత్యుంజయపూర్ కటక్ రోడ్
149 జైపూర్ కొరై ధనేశ్వర్ కటక్ రోడ్
150 జైపూర్ కొరై అల్లాడ జలేశ్వర్ పూర్ కటక్ రోడ్
151 జైపూర్ కొరై ధామాపూర్ కటక్ రోడ్
152 జైపూర్ కొరై బడాపతులి కటక్ రోడ్
153 జైపూర్ కొరై రణేశ్వర్ పూర్ కటక్ రోడ్
154 జైపూర్ కొరై అలియా కటక్ రోడ్
155 జైపూర్ కొరై సనపతులి కటక్ రోడ్
156 జైపూర్ కొరై బెగాన కటక్ రోడ్
157 జైపూర్ కొరై చిలిపడ కటక్ రోడ్
158 జైపూర్ కొరై బెనాపూర్ కటక్ రోడ్
159 ఝార్సుగూడ ఝార్సుగూడ భగి పాలి ఝార్సుగూడ
160 ఝార్సుగూడ ఝార్సుగూడ భుర్కా ముండా ఝార్సుగూడ
161 ఝార్సుగూడ ఝార్సుగూడ కటికెల ఝార్సుగూడ
162 జైపూర్ సుకింద సారుబిల్ కలియపాణి
163 జైపూర్ సుకింద కంసా కలియపాణి
164 జైపూర్ సుకింద ఒస్తపాల్ కలియపాణి
165 జైపూర్ సుకింద కమర్ద కలియపాణి
166 జైపూర్ సుకింద తలంగి కలియపాణి
167 జైపూర్ సుకింద బలిపాద కలియపాణి
168 జైపూర్ సుకింద గురుజంగ కలియపాణి
169 జైపూర్ సుకింద గురుజంగపాల్ కలియపాణి
170 జైపూర్ సుకింద సుకరాంగి కలియపాణి
171 జైపూర్ సుకింద రగడ కలియపాణి
172 జైపూర్ సుకింద అరదపాల్ కలియపాణి
173 జైపూర్ సుకింద దేవ్ గావ్ కలియపాణి
174 జైపూర్ సుకింద పాటనా కలియపాణి
175 జైపూర్ సుకింద నాటోర్ కలియపాణి
176 జైపూర్ సుకింద పదమ(పడగుడ) కలియపాణి
177 జైపూర్ సుకింద నగాదా కలియపాణి
178 జైపూర్ సుకింద గుహిసాల్ కలియపాణి
179 జైపూర్ సుకింద రాంసోల్ కలియపాణి
180 జైపూర్ సుకింద మహులఖొల కలియపాణి
181 జైపూర్ సుకింద కొకుడియ కలియపాణి
182 జైపూర్ సుకింద కుసుముండియ కలియపాణి
183 జైపూర్ సుకింద బరాగాజి కలియపాణి
184 కేంద్రపారా కేంద్రపారా రాయ్పూర్ కేంద్రపారా
185 కేంద్రపారా కేంద్రపారా త్రిలోచన పూర్ కేంద్రపారా
186 కేంద్రపారా కేంద్రపారా నీలికన కేంద్రపారా
187 కేంద్రపారా కేంద్రపారా ఘిగిడియా కేంద్రపారా
188 కేంద్రపారా కేంద్రపారా ఇతిపూర్ కేంద్రపారా
189 కేంద్రపారా కేంద్రపారా తరందో కేంద్రపారా
190 ఖుర్దా ఖుర్దా నువాసింగ్ ఖుర్దా
191 ఖుర్దా ఖుర్దా కదలిబరి ఖుర్దా
192 ఖుర్దా ఖుర్దా బెర్హాంపూర ఖుర్దా
193 ఖుర్దా ఖుర్దా సియాలియపాట్నా ఖుర్దా
194 ఖుర్దా ఖుర్దా దలైపుట్ ఖుర్దా
195 ఖుర్దా ఖుర్దా కురాధమల్ ఖుర్దా
196 ఖుర్దా ఖుర్దా కల్యాణ్పుర్ ఖుర్దా
197 ఖుర్దా ఖుర్దా ఛోత్రపుర్ ఖుర్దా
198 ఖుర్దా ఖుర్దా బెరుహా ఖుర్దా
199 ఖుర్దా ఖుర్దా జారిపుట్ ఖుర్దా
200 ఖుర్దా ఖుర్దా పనబరాజ్ ఖుర్దా
201 దేవగర్ తిలైబాని బ్లాక్ లంబాదొర లైమోర
202 దేవగర్ తిలైబాని బ్లాక్ ఖోల్డిహి లైమోర
203 దేవగర్ తిలైబాని బ్లాక్ నాగ్దో లైమోర
204 దేవగర్ తిలైబాని బ్లాక్ గంగాజల లైమోర
205 దేవగర్ తిలైబాని బ్లాక్ భలుచుయన్ లైమోర
206 దేవగర్ తిలైబాని బ్లాక్ పురునపాని లైమోర
207 దేవగర్ తిలైబాని బ్లాక్ దోబకట లైమోర
208 దేవగర్ తిలైబాని బ్లాక్ బుధికుటుని లైమోర
209 దేవగర్ తిలైబాని బ్లాక్ జోగిబెనుయన్ లైమోర
210 దేవగర్ తిలైబాని బ్లాక్ పానిభందర్ లైమోర
211 దేవగర్ తిలైబాని బ్లాక్ సాలోహి లైమోర
212 దేవగర్ తిలైబాని బ్లాక్ గందం లైమోర
213 దేవగర్ తిలైబాని బ్లాక్ తెలికుసుం లైమోర
214 దేవగర్ తిలైబాని బ్లాక్ కందర్ప లైమోర
215 దేవగర్ తిలైబాని బ్లాక్ తిపిరిసింఘ లైమోర
216 దేవగర్ తిలైబాని బ్లాక్ దిమిరికుడ లైమోర
217 దేవగర్ తిలైబాని బ్లాక్ లుధార్ లైమోర
218 దేవగర్ తిలైబాని బ్లాక్ సహజ్ బహల్ లైమోర
219 దేవగర్ తిలైబాని బ్లాక్ భాలుగుహ లైమోర
220 దేవగర్ తిలైబాని బ్లాక్ సురుప లైమోర
221 దేవగర్ తిలైబాని బ్లాక్ దుధపోసి లైమోర
222 దేవగర్ తిలైబాని బ్లాక్ రాణిగోల లైమోర
223 దేవగర్ తిలైబాని బ్లాక్ పుహులమార లైమోర
224 దేవగర్ తిలైబాని బ్లాక్ చెలియమెందియా లైమోర
225 దేవగర్ తిలైబాని బ్లాక్ దేపాని లైమోర
226 నయాగర్ నయాగర్ బారాబతి నయాగర్
227 నయాగర్ నయాగర్ బారపల్లి సాసాన్ నయాగర్
228 నయాగర్ నయాగర్ బోడపాద నయాగర్
229 నయాగర్ నయాగర్ ధమనై బృందావన పూర్ నయాగర్
230 నయాగర్ నయాగర్ జాదుపూర్ నయాగర్
231 నయాగర్ నయాగర్ లక్ష్మిప్రసాద్ నయాగర్
232 నయాగర్ నయాగర్ మహేంద్ర పూర్ నయాగర్
233 నయాగర్ నయాగర్ పతురిపాద నయాగర్
234 నయాగర్ నయాగర్ రుతార్ పూర్ నయాగర్
235 పూరి పిపిలి ధన్పూర్ పుబశాసన్
236 పూరి పిపిలి గోబర్ధంపూర్ పుబశాసన్
237 పూరి పిపిలి గోబర్ధంపూర్ సుల్తాననగర్ పుబశాసన్
238 పూరి పిపిలి మకరబ పుబశాసన్
239 పూరి పిపిలి మతియపర నం.2 పుబశాసన్
240 పూరి పిపిలి ఓరకోల్ పుబశాసన్
241 పూరి పిపిలి సమాల్పూర్ పుబశాసన్
242 పూరి పిపిలి సియులాచక పుబశాసన్
243 పూరి పిపిలి ఉజనిపాద పుబశాసన్
244 బార్గర్ Barpalli ఝులోపాలి సారందపల్లి
245 బార్గర్ Barpalli పత్రపాలి సారందపల్లి
246 బార్గర్ Barpalli బంజిపాలి సారందపల్లి
247 బార్గర్ Barpalli కటపాలి సారందపల్లి
248 బార్గర్ బీజేపూర్ బైరఖ్ పాలి సారందపల్లి
249 బార్గర్ బీజేపూర్ భాలుబహళ్ సారందపల్లి
250 బార్గర్ బీజేపూర్ కటపాలి (KHA) సారందపల్లి
251 బార్గర్ బీజేపూర్ సాధుపాలి సారందపల్లి
252 బార్గర్ బీజేపూర్ భైరోపూర్ సారందపల్లి
253 బార్గర్ బీజేపూర్ బుడపాలి సారందపల్లి
254 బార్గర్ బీజేపూర్ లెంధర్ సారందపల్లి
255 బార్గర్ బీజేపూర్ మనిక్చుర సారందపల్లి
256 బార్గర్ బీజేపూర్ పిపిలిపాలి సారందపల్లి
257 బార్గర్ బీజేపూర్ జల పాలి సారందపల్లి
258 బార్గర్ బీజేపూర్ సర్గిపాలిLI సారందపల్లి
259 బార్గర్ బీజేపూర్ సురుబాలి సారందపల్లి
260 బార్గర్ బీజేపూర్ బరంగ్ బహల్ సారందపల్లి
261 బార్గర్ బీజేపూర్ ధూమ పాలి సారందపల్లి
262 బార్గర్ బీజేపూర్ కందదిహి సారందపల్లి
263 బార్గర్ బీజేపూర్ కర్నప సారందపల్లి
264 బార్గర్ బీజేపూర్ లుహుర పాలి సారందపల్లి
265 బార్గర్ బీజేపూర్ రంగామతియా సారందపల్లి
266 బార్గర్ బీజేపూర్ తెలిగందపాలి సారందపల్లి
267 జైపూర్ కొరై గంహానియా సతిపూర్
268 జైపూర్ కొరై రూట్ పారా సతిపూర్
269 జైపూర్ కొరై బలియపాల్ సతిపూర్
270 జైపూర్ కొరై గోరఖ్ పూర్ సతిపూర్
271 కటక్ కటక్ సదర్ థోరియ పాద సోంపూర్
272 కటక్ కటక్ సదర్ బాస్తాపాద సోంపూర్
273 కటక్ కటక్ సదర్ కమార్ పాద సోంపూర్
274 కటక్ కటక్ సదర్ అరిలో సోంపూర్
275 కటక్ కటక్ సదర్ కొటువన్ సోంపూర్
276 కటక్ కటక్ సదర్ రామకుమార్ పూర్ సోంపూర్
277 కటక్ కటక్ సదర్ తెల్దియ సోంపూర్
278 కటక్ కటక్ సదర్ అర్చ్చిలి సోంపూర్
279 కటక్ కటక్ సదర్ హన్సదియ సోంపూర్
280 కటక్ కటక్ సదర్ సనసోమ పూర్ సోంపూర్
281 కటక్ కటక్ సదర్ సింగలో సోంపూర్
282 కటక్ కటక్ సదర్ తరిలో సోంపూర్
283 Subarnapur సోనెపూర్ బహిర్ ఖమన్ సోన్పూర్
284 Subarnapur సోనెపూర్ మహుల్ ఖుంట్ సోన్పూర్
285 Subarnapur సోనెపూర్ ఖలియ పాలి సోన్పూర్
286 Subarnapur సోనెపూర్ మహులె సోన్పూర్
287 Subarnapur సోనెపూర్ సియాల్ ఝులి సోన్పూర్
288 అంగుల్ అంగుల్ కంటమేఘ అంగుల్
289 అంగుల్ అంగుల్ రగుదియపాడ అంగుల్
290 అంగుల్ అంగుల్ సచిన అంగుల్
291 అంగుల్ అంగుల్ భుబన్పూర్ అంగుల్
292 అంగుల్ బనార్పాల్ బెడసర అంగుల్
293 అంగుల్ బనార్పాల్ మజ్హిక అంగుల్
294 అంగుల్ బనార్పాల్ అంకురబహళ్ అంగుల్
295 అంగుల్ బనార్పాల్ కరడతికర్ అంగుల్
296 అంగుల్ బనార్పాల్ రాణిగోడ అంగుల్
297 బోలంగిర్ దేవ్గావ్ కరువన్ ఝార్ బడ్బంధ
298 బోలంగిర్ దేవ్గావ్ సిలేత్కాని బడ్బంధ
299 బోలంగిర్ దేవ్గావ్ అంతర్ల బడ్బంధ
300 బోలంగిర్ దేవ్గావ్ బిలాస్పూర్ బడ్బంధ
301 బోలంగిర్ దేవ్గావ్ దంగర్పర బడ్బంధ
302 బోలంగిర్ దేవ్గావ్ దండమాల్ బడ్బంధ
303 బోలంగిర్ దేవ్గావ్ పిపల్పదార్ బడ్బంధ
304 బోలంగిర్ దేవ్గావ్ అర్ద బడ్బంధ
305 బోలంగిర్ దేవ్గావ్ బహాలి బడ్బంధ
306 బోలంగిర్ దేవ్గావ్ హతిసార బడ్బంధ
307 బోలంగిర్ దేవ్గావ్ కుతుర్ల బడ్బంధ
308 బోలంగిర్ దేవ్గావ్ నైకెంసిర బడ్బంధ
309 బోలంగిర్ దేవ్గావ్ సరస బహల్ బడ్బంధ
310 బోలంగిర్ దేవ్గావ్ దాహిమల్ బడ్బంధ
311 బోలంగిర్ దేవ్గావ్ దుమేర్జోరే బడ్బంధ
312 బోలంగిర్ దేవ్గావ్ ఝింకేర్ మసల్ బడ్బంధ
313 బోలంగిర్ దేవ్గావ్ లండపతార్ బడ్బంధ
314 బోలంగిర్ దేవ్గావ్ రుగుడిపాలి బడ్బంధ
315 బోలంగిర్ దేవ్గావ్ అఫమర బడ్బంధ
316 బోలంగిర్ దేవ్గావ్ చోర్మార బడ్బంధ
317 బోలంగిర్ దేవ్గావ్ కనక పుర బడ్బంధ
318 బోలంగిర్ దేవ్గావ్ పాలక్షనిది బడ్బంధ
319 బోలంగిర్ దేవ్గావ్ సరస్మల్ బడ్బంధ
320 బోలంగిర్ దేవ్గావ్ బంజిబహలి బడ్బంధ
321 బోలంగిర్ దేవ్గావ్ గైల్పిత బడ్బంధ
322 బోలంగిర్ దేవ్గావ్ సికువన్ బడ్బంధ
323 నయాగర్ నయాగర్ పతచండి ప్రసాద్ బౌన్సియపడ
324 నయాగర్ నయాగర్ పురుషోత్తంపూర్ బౌన్సియపడ
325 ఖుర్దా బాన్పూర్ జాదుపూర్ భీంపూర్
326 ఖుర్దా బాన్పూర్ శులియపాలి భీంపూర్
327 ఖుర్దా బాన్పూర్ పత్రపూర్ భీంపూర్
328 ఖుర్దా బాన్పూర్ పంకల్ భీంపూర్
329 ఖుర్దా బాన్పూర్ భారతపూర్ భీంపూర్
330 ఖుర్దా బాన్పూర్ తోట భీంపూర్
331 ఖుర్దా బాన్పూర్ గోపీనాథ్ పూర్ భీంపూర్
332 ఖుర్దా బాన్పూర్ పలదువ పల్లి భీంపూర్
333 ఖుర్దా బాన్పూర్ బలేడిహి భీంపూర్
334 ఖుర్దా బాన్పూర్ దేవ్గాన్ భీంపూర్
335 ఖుర్దా బాన్పూర్ మోహన్ పూర్ భీంపూర్
336 ఖుర్దా బాన్పూర్ ఘసేదిహి భీంపూర్
337 ఖుర్దా బాన్పూర్ ఒడగాన్ భీంపూర్
338 ఖుర్దా బాన్పూర్ అయతాపూర్ భీంపూర్
339 ఖుర్దా బాన్పూర్ చండిప్రసాద్ భీంపూర్
340 ఖుర్దా బాన్పూర్ సురేఖదై పుర్పటన భీంపూర్
341 ఖుర్దా బాన్పూర్ శ్యామసుందర్ పూర్ భీంపూర్
342 ఖుర్దా బాన్పూర్ అఖుమున్డపతన భీంపూర్
343 ఖుర్దా బాన్పూర్ సంతార భీంపూర్
344 ఖుర్దా బాన్పూర్ నరహరిపురసాసన్ భీంపూర్
345 ఖుర్దా బాన్పూర్ మతియపోఖరి భీంపూర్
346 ఖుర్దా బాన్పూర్ సనహంతువాడ్ భీంపూర్
347 ఖుర్దా బాన్పూర్ సనదామోదర్పూర్ భీంపూర్
348 బోలంగిర్ పూయింటల ఐన్లసరి బోలంగిర్
349 బోలంగిర్ పూయింటల చేరంగబహళ్ బోలంగిర్
350 బోలంగిర్ పూయింటల కదలిపాలి బోలంగిర్
351 బోలంగిర్ పూయింటల కన్హైముండ బోలంగిర్
352 బోలంగిర్ పూయింటల లస్తల బోలంగిర్
353 బోలంగిర్ పూయింటల సికబహెంగా బోలంగిర్
354 బోలంగిర్ పూయింటల ఉమ్రియ బోలంగిర్
355 సంబల్పూర్ జమంకిర పోతపాలి బుర్ల
356 సంబల్పూర్ జమంకిర బర్హకుని బుర్ల
357 సంబల్పూర్ జమంకిర ఝార్పలి బుర్ల
358 సంబల్పూర్ జమంకిర మున్దోఘాట్ బుర్ల
359 సంబల్పూర్ రైరాఖోల్ బ్రమన్ పుర బుర్ల
360 సంబల్పూర్ రైరాఖోల్ సేన్హపాలి బుర్ల
361 సంబల్పూర్ రైరాఖోల్ తిహికిపాలి బుర్ల
362 అంగుల్ తల్చేర్ తెహేరాన్ పూర్ చైన్ పాల్
363 అంగుల్ తల్చేర్ డిఘి చైన్ పాల్
364 అంగుల్ తల్చేర్ స్కాట్లాండ్ పూర్ (బడా) చైన్ పాల్
365 అంగుల్ తల్చేర్ స్కాట్లాండ్ పూర్ (సన) చైన్ పాల్
366 అంగుల్ తల్చేర్ జలేశ్వర్ పూర్ (బడా) చైన్ పాల్
367 అంగుల్ తల్చేర్ జలేశ్వర్ పూర్(సనా) చైన్ పాల్
368 అంగుల్ తల్చేర్ ధెకి ధికియ చైన్ పాల్
369 పూరి దెలాంగ్ ఆయతనరువ దెలాంగ్
370 పూరి దెలాంగ్ బెరబోయ్ దెలాంగ్
371 పూరి దెలాంగ్ బ్రహ్మేశ్వర్ పూర్ దెలాంగ్
372 పూరి దెలాంగ్ బువాలి దెలాంగ్
373 పూరి దెలాంగ్ దాంపూర్ దెలాంగ్
374 పూరి దెలాంగ్ జోకనదువ దెలాంగ్
375 పూరి దెలాంగ్ జోకనదువ చాక దెలాంగ్
376 పూరి దెలాంగ్ మనిజిపూర్ దెలాంగ్
377 పూరి దెలాంగ్ ఓడతరబోయి దెలాంగ్
378 పూరి దెలాంగ్ పిధాపతన దెలాంగ్
379 పూరి దెలాంగ్ ప్రహరాజ్ పూర్ దెలాంగ్
380 పూరి దెలాంగ్ రెంచ్(దేలంగ) దెలాంగ్
381 పూరి దెలాంగ్ సతబతి దెలాంగ్
382 పూరి దెలాంగ్ ఉదయపూర్ దెలాంగ్
383 పూరి దెలాంగ్ బరునిబింద దెలాంగ్
384 పూరి దెలాంగ్ బోలకన దెలాంగ్
385 పూరి దెలాంగ్ గౌలిపాద దెలాంగ్
386 పూరి దెలాంగ్ గుడపైలో దెలాంగ్
387 పూరి దెలాంగ్ హుమార్ దెలాంగ్
388 పూరి దెలాంగ్ మచ్చపర దెలాంగ్
389 పూరి దెలాంగ్ పంచుపాల దెలాంగ్
390 పూరి దెలాంగ్ బిదిరిపూర్ దెలాంగ్
391 పూరి దెలాంగ్ బిలాస్పూర్ దెలాంగ్
392 పూరి దెలాంగ్ చితలపూర్ దెలాంగ్
393 పూరి దెలాంగ్ శ్రీ పురుషోత్తంపూర్ దెలాంగ్
394 పూరి దెలాంగ్ తెంతన దెలాంగ్
395 సంబల్పూర్ కుచింద డెంగ్ సార్గి హీరాకుడ్
396 సంబల్పూర్ కుచింద రానిబంద్ హీరాకుడ్
397 సంబల్పూర్ కుచింద సింఘపాలి హీరాకుడ్
398 బాలాసోర్ జలేశ్వర్ బలభద్ర పూర్ జలేశ్వర్
399 బాలాసోర్ జలేశ్వర్ కుండులిచాక్ జలేశ్వర్
400 బాలాసోర్ జలేశ్వర్ మహుల్పులి జలేశ్వర్
401 బాలాసోర్ జలేశ్వర్ శ్రికంతపూర్ జలేశ్వర్
402 బాలాసోర్ జలేశ్వర్ నారాయణ్పూర్ జలేశ్వర్
403 బాలాసోర్ జలేశ్వర్ గురుదాస్పూర్ జలేశ్వర్
404 బాలాసోర్ జలేశ్వర్ శ్రీరాంపూర్ జలేశ్వర్
405 బాలాసోర్ జలేశ్వర్ మలిపాల్ జలేశ్వర్
406 పూరి కె ప్రసాద్ బలియంత కె ప్రసాద్
407 పూరి కె ప్రసాద్ చదేయ కె ప్రసాద్
408 పూరి కె ప్రసాద్ దేవులపాద కె ప్రసాద్
409 పూరి కె ప్రసాద్ ఫులబరి కె ప్రసాద్
410 పూరి కె ప్రసాద్ కలాద్ కె ప్రసాద్
411 పూరి కె ప్రసాద్ మితకువ కె ప్రసాద్
412 పూరి కె ప్రసాద్ నలహన కె ప్రసాద్
413 పూరి కె ప్రసాద్ నౌగాన్ కె ప్రసాద్
414 పూరి కె ప్రసాద్ పతనసి కె ప్రసాద్
415 పూరి కె ప్రసాద్ తితిప కె ప్రసాద్
416 పూరి కె ప్రసాద్ అలంద కె ప్రసాద్
417 పూరి కె ప్రసాద్ అలండపత్న కె ప్రసాద్
418 పూరి కె ప్రసాద్ చిత్రకూట కె ప్రసాద్
419 పూరి కె ప్రసాద్ జమునా కె ప్రసాద్
420 పూరి కె ప్రసాద్ తిచ్చిని కె ప్రసాద్
421 పూరి కె ప్రసాద్ ఇపింగ్ కె ప్రసాద్
422 పూరి కె ప్రసాద్ కలిజైపహాడ్ కె ప్రసాద్
423 పూరి కె ప్రసాద్ కృష్ణప్రసాద్ కె ప్రసాద్
424 పూరి కె ప్రసాద్ మలడైకుడ కె ప్రసాద్
425 పూరి కె ప్రసాద్ సనన్ల కె ప్రసాద్
426 పూరి కె ప్రసాద్ బడాన్ల కె ప్రసాద్
427 పూరి కె ప్రసాద్ బడదండ కె ప్రసాద్
428 పూరి కె ప్రసాద్ జగిరకుడ కె ప్రసాద్
429 పూరి కె ప్రసాద్ ఖండరగావ్ కె ప్రసాద్
430 పూరి కె ప్రసాద్ ఖటియకుడి కె ప్రసాద్
431 పూరి కె ప్రసాద్ ఖోలముహన్ కె ప్రసాద్
432 పూరి కె ప్రసాద్ రసకుడి కె ప్రసాద్
433 పూరి కె ప్రసాద్ ఉతనికుడ కె ప్రసాద్
434 పూరి కె ప్రసాద్ బలిజగాన్నత్పూర్ కె ప్రసాద్
435 పూరి కె ప్రసాద్ బిరిపదార్ కె ప్రసాద్
436 పూరి కె ప్రసాద్ గోముందియ కె ప్రసాద్
437 పూరి కె ప్రసాద్ హరిచందన్పూర్ కె ప్రసాద్
438 పూరి కె ప్రసాద్ కమలసింగ్ కె ప్రసాద్
439 పూరి కె ప్రసాద్ సమంతరాపూర్ కె ప్రసాద్
440 పూరి కె ప్రసాద్ తుబుక కె ప్రసాద్
441 బోలంగిర్ తురైకెలా దెబ్రి కంటబంజీ
442 బోలంగిర్ తురైకెలా దుసముండ కంటబంజీ
443 బోలంగిర్ తురైకెలా దుమురచువన్ కంటబంజీ
444 బోలంగిర్ తురైకెలా హియాల్ కంటబంజీ
445 బోలంగిర్ తురైకెలా కర్లబహాలీ కంటబంజీ
446 బోలంగిర్ తురైకెలా ఖుతులుముండ కంటబంజీ
447 బోలంగిర్ తురైకెలా మల్పముండ కంటబంజీ
448 కియో కియో బడా అముని కియో
449 కియో కియో బజునితనగర్ కియో
450 కియో కియో ఫకీర్పూర్ కియో
451 కియో కియో హన్దిభంగా కియో
452 కియో కియో కైన్సి కియో
453 కియో కియో కనిపోసి కియో
454 కియో కియో కతబున్సులి కియో
455 కియో కియో సనాముని కియో
456 కియో కియో సరియపోసి కియో
457 కియో కియో సునారిపోసి కియో
458 నయాగర్ ఒడగావ్ గంభారిది మచ్చిపాద
459 నయాగర్ ఒడగావ్ గోతిసాహి మచ్చిపాద
460 నయాగర్ ఒడగావ్ జముజ్హోల మచ్చిపాద
461 నయాగర్ ఒడగావ్ జిరిపాద మచ్చిపాద
462 నయాగర్ ఒడగావ్ కల్యాణ్పుర్ మచ్చిపాద
463 నయాగర్ ఒడగావ్ కంతబనియ మచ్చిపాద
464 నయాగర్ ఒడగావ్ కుసపందేరి మచ్చిపాద
465 నయాగర్ ఒడగావ్ పదియభంగా మచ్చిపాద
466 నయాగర్ ఒడగావ్ దదిమున్దియ మచ్చిపాద
467 నయాగర్ ఒడగావ్ పువనియ మచ్చిపాద
468 నయాగర్ ఒడగావ్ రఘునాథ్ మచ్చిపాద
469 నయాగర్ ఒడగావ్ కుమ్భారియ మచ్చిపాద
470 నయాగర్ ఒడగావ్ కనకట మచ్చిపాద
471 నయాగర్ ఒడగావ్ పద్మదైపూర్ మచ్చిపాద
472 నయాగర్ ఒడగావ్ సోలపట మచ్చిపాద
473 నయాగర్ ఒడగావ్ బినాయక పూర్ శారదాపూర్
474 నయాగర్ ఒడగావ్ బితల్గడియ శారదాపూర్
475 నయాగర్ ఒడగావ్ దరపద శారదాపూర్
476 నయాగర్ ఒడగావ్ గుండురిబరి శారదాపూర్
477 నయాగర్ ఒడగావ్ మగర్బంధ శారదాపూర్
478 నయాగర్ ఒడగావ్ మైన్సిగోతపల్లి శారదాపూర్
479 నయాగర్ ఒడగావ్ ఫసిపల్లి శారదాపూర్
480 నయాగర్ ఒడగావ్ సబిదైపూర్ శారదాపూర్
481 నయాగర్ ఒడగావ్ అంబారాపూర్ శారదాపూర్
482 నయాగర్ ఒడగావ్ బుంసగాదియ శారదాపూర్
483 నయాగర్ ఒడగావ్ భదికిల శారదాపూర్
484 నయాగర్ ఒడగావ్ బ్రహ్మనిధి శారదాపూర్
485 నయాగర్ ఒడగావ్ గజెంద్రపల్లి శారదాపూర్
486 నయాగర్ ఒడగావ్ గుంతసహి శారదాపూర్
487 నయాగర్ ఒడగావ్ మదన్ గడియ శారదాపూర్
488 నయాగర్ ఒడగావ్ పలిగుంతసాహి శారదాపూర్
489 నయాగర్ ఒడగావ్ రాగదిమడ శారదాపూర్
490 నయాగర్ ఒడగావ్ సరదాపూర్ శారదాపూర్
491 నయాగర్ ఒడగావ్ చొరఖోల్ శారదాపూర్
492 పూరి పిపిలి బహాబల్పూర్ శతసంఖ
493 పూరి పిపిలి బలరంపురపైకనసహి శతసంఖ
494 పూరి పిపిలి బాలిగాన్ శతసంఖ
495 పూరి పిపిలి బనమాలిపూర్ శతసంఖ
496 పూరి పిపిలి చ్చనఘర్ శతసంఖ
497 పూరి పిపిలి దఖినసహి శతసంఖ
498 పూరి పిపిలి దఖినసహిచాక్ శతసంఖ
499 పూరి పిపిలి కొతసహి శతసంఖ
500 పూరి పిపిలి నలిహన శతసంఖ
501 పూరి పిపిలి రాతపురుసోత్తంపూర్ శతసంఖ
502 పూరి పిపిలి సనగాన్ శతసంఖ
503 పూరి పిపిలి సరస్వతిపూర్ శతసంఖ
504 పూరి పిపిలి తరజంగా శతసంఖ
505 పూరి పిపిలి ఐనిజంగ్ శతసంఖ
506 పూరి పిపిలి అర్జున్సిన్ఘ్పూర్ శతసంఖ
507 పూరి పిపిలి భగపతిపూర్ శతసంఖ
508 పూరి పిపిలి బిరపురుసోత్త్తంపూర్ నం.1 శతసంఖ
509 పూరి పిపిలి బిరపురుసోత్త్తంపూర్ నం.2 శతసంఖ
510 పూరి పిపిలి బిరపురుసోత్తంపూర్ దఖిన నం.1 శతసంఖ
511 పూరి పిపిలి బిరపురుసోత్తంపూర్ దఖిన ఉత్తర్ నం.2 శతసంఖ
512 పూరి పిపిలి దానపర టాంకీ శతసంఖ
513 పూరి పిపిలి దుముకిపూర్ శతసంఖ
514 పూరి పిపిలి గోపద శతసంఖ
515 పూరి పిపిలి హరిపూర్ శతసంఖ
516 పూరి పిపిలి జాసువాపూర్ శతసంఖ
517 పూరి పిపిలి జాసువాపూర్ సుల్తాన్ నగర్ శతసంఖ
518 పూరి పిపిలి కల్యనపూర్ శతసంఖ
519 పూరి పిపిలి కర్త్తికపాడ శతసంఖ
520 పూరి పిపిలి ఖరికేర శతసంఖ
521 పూరి పిపిలి కుమారేస్వర్ శతసంఖ
522 పూరి పిపిలి మదిపటాలి శతసంఖ
523 పూరి పిపిలి మహారిపోఖరి శతసంఖ
524 పూరి పిపిలి మలియప శతసంఖ
525 పూరి పిపిలి మనిచిన శతసంఖ
526 పూరి పిపిలి పరిపోతలి శతసంఖ
527 పూరి పిపిలి పురోహితపూర్ శతసంఖ
528 పూరి పిపిలి సిరియాపూర్ శతసంఖ
529 పూరి పిపిలి సుబాలాపూర్ శతసంఖ
530 జగత్సింగ్పూర్ బిరిడి బతిమిర సోంపూర్
531 జగత్సింగ్పూర్ బిరిడి హలదియపాడ సోంపూర్
532 జగత్సింగ్పూర్ జగత్సింగ్పూర్ మధుసూదన్ పురుసాసన్ జగత్సింగ్పూర్
533 జగత్సింగ్పూర్ బిరిడి అలందో సోంపూర్
534 జగత్సింగ్పూర్ బిరిడి మనతిరి సోంపూర్
535 జగత్సింగ్పూర్ బిరిడి సనఖందైత సోంపూర్
536 జగత్సింగ్పూర్ బిరిడి సహబాద్ సోంపూర్
537 జగత్సింగ్పూర్ బిరిడి బడఖాన్దైత సోంపూర్
538 జగత్సింగ్పూర్ బిరిడి తెన్తులియా సోంపూర్
539 జగత్సింగ్పూర్ బిరిడి అరణ్గాబాద్ సోంపూర్
540 జగత్సింగ్పూర్ బిరిడి గోవిందపూర్ సోంపూర్
541 జగత్సింగ్పూర్ బిరిడి పతిపూర్ సోంపూర్
542 అంగుల్ బనార్పాల్ బెనగాదియ అంగుల్
543 బాలాసోర్ బాలాసోర్ అకినియ బాలాసోర్
544 బాలాసోర్ బాలాసోర్ ఔపాల్ బాలాసోర్
545 బాలాసోర్ బాలాసోర్ పాలాసియ బాలాసోర్
546 బాలాసోర్ బాలాసోర్ తలసింగార్ పూర్ బాలాసోర్
547 బాలాసోర్ బాలాసోర్ నల్పూర్ బాలాసోర్
548 బాలాసోర్ బాలాసోర్ హింజాల బాలాసోర్
549 బాలాసోర్ బాలాసోర్ దిగిడ బాలాసోర్
550 బాలాసోర్ బాలాసోర్ మహాపాద బాలాసోర్
551 బాలాసోర్ బాలాసోర్ బిస్నుపూర్ బాలాసోర్
552 బాలాసోర్ బాలాసోర్ దోబరాయ్ బాలాసోర్
553 బాలాసోర్ బాలాసోర్ దండిక బాలాసోర్
554 బాలాసోర్ బాలాసోర్ పోతగాన్ బాలాసోర్
555 బాలాసోర్ బాలాసోర్ సీతాపూర్ బాలాసోర్
556 బాలాసోర్ బాలాసోర్ ఝింకిరియ బాలాసోర్
557 బాలాసోర్ బాలాసోర్ బడగోబ్ర బాలాసోర్
558 బాలాసోర్ బాలాసోర్ కినుమహన్త్యపతన బాలాసోర్
559 బాలాసోర్ బాలాసోర్ సహర్ద బాలాసోర్
560 బాలాసోర్ బాలాసోర్ మిర్జాపూర్ బాలాసోర్
561 బాలాసోర్ బాలాసోర్ ఓ. సర్గాన్ బాలాసోర్
562 బాలాసోర్ బాలాసోర్ తెన్తులిముంది బాలాసోర్
563 బాలాసోర్ భోగ్రాయ్ నాయబానిసరిస చందనేశ్వర్
564 బాలాసోర్ భోగ్రాయ్ నస్కర్పూర్ చందనేశ్వర్
565 బాలాసోర్ భోగ్రాయ్ మంగరాజ పూర్ చందనేశ్వర్
566 బాలాసోర్ భోగ్రాయ్ చక్నాస్కర్ పూర్ చందనేశ్వర్
567 బాలాసోర్ భోగ్రాయ్ రానిబాసన్ చందనేశ్వర్
568 బాలాసోర్ భోగ్రాయ్ కరంజసోల్బింద చందనేశ్వర్
569 బాలాసోర్ భోగ్రాయ్ శ్యామనందిపూర్ చందనేశ్వర్
570 బాలాసోర్ భోగ్రాయ్ అరుహపాల్ చందనేశ్వర్
571 బాలాసోర్ భోగ్రాయ్ సంఖారి చందనేశ్వర్
572 బాలాసోర్ భోగ్రాయ్ కుంసరిస చందనేశ్వర్
573 బాలాసోర్ భోగ్రాయ్ గోచ్చిడతేఘరి చందనేశ్వర్
574 బాలాసోర్ భోగ్రాయ్ జగన్నాథ్ పూర్ చందనేశ్వర్
తిరిగి తరువాత
chiclogo