Andhra Bank
English | हिंदी     

టోల్ ఫ్రీ సంఖ్య: 1800 425 1515

ఇంటర్నెట్ & మొబైల్ బ్యాంకింగ్/ఎటిఎం -24x7 Helpdesk కోసం 040-23122297 కు కాల్ చేయండి లేదా adchelpdesk@andhrabank.co.in కు మెయిల్ చేయండి

శ్రీకాకుళం జిల్లా
ఆర్థిక చేర్పు- 2000 కన్నా ఎక్కువ జనాభా కలిగిన గ్రామాల్లో బ్యాంకింగ్ సేవా కేంద్రాలు
జిల్లా పేరు :: శ్రీకాకుళంక్రమ సంఖ్య గ్రామము మండలము బ్రాంచ్ ఫీల్డ్ సహాయదారుల పేర్లు సహాయదారుల సంప్రదింపు వివరాలు


1 కొత్తకోట లావేరు అడపాక సంపత్ కుమార్ శ్రీరామమూర్తి మెడబయని
2 కొత్తకుంకమ్ లావేరు అడపాక శంకర రావు దాసు సిర్రా
3 డొకులుపాడు వజ్రపుకొట్టూరు అక్కుపల్లి గండుపల్లి మోహన్ రావు ఉషారాణి 9010676201
4 మర్రిపాడు సంతోమ్మలి దెవునలతడ కిషోర్ విశ్వనాధం వోన
5 రావడ రణస్తలం రణస్తలం పరావతి అప్పన్నకెల్ల
6 పిశిని రణస్తలం రణస్తలం నాగేశ్వర రావు రాముడు కొర్లపు 8790007873
7 పెద్దలింగాలవలస లావేరు అడపాక సూర్యనారాయణ సన్యాసి దన్నన
8 మెట్టూరు వజ్రపుకొట్టూరు అక్కుపల్లి మద్దు నాయుడు సావిత్రమ్మ 9585701722
9 సైదాల ఆమదాలవలస ఆమదాలవలస రాజులు గౌరి నాయుడు డోలా
10 కొమరలతడ వజ్రపుకొట్టూరు డి అల్టాడ జమునా జంగమయ్య దుర్రి
11 చిల్కపాలెం యెట్చెర్ల యెట్చెర్ల

12 జరజం యెట్చెర్ల యెట్చెర్ల గణేశ్వర రావు నారాయుడు పట్నాన 9701354513
13 బొడ్డపాడు పలాస కాసిబుగ్గ బత్తిని గురవయ్య తాతారావు
14 బురిడికంచారం పొందూరు లోలుగు యశోదమ్మ థవిటినాయుడు వందనా 9494205753
15 మామిడిపల్లి సంతకవిటి మండవకుర్తి విజయగోపాలనాయుడు రామి నాయుడు పున్నాణ
16 బొరిగివలస నరసన్నపేట నరసన్నపేట షణ్ముఖ గోవిందా సూరపు 9441649136
17 యన్ కె రాజపురం పాలకొండ పాలకొండ మహేశ్వరి పంతం నాయుడు లుకలపు 9000053867
18 తెట్టంగి వీరఘట్టం పాలకొండ శంకర్ రావు మోహన్ రావు సురవరపు 9848575918
19 బుర్జపాడు ఇచ్చాపురం రాజపురం డున్న డిల్లీ రావు జోగా రావు 9866884135
20 ఎదుపురం ఇచ్చాపురం రాజపురం సుజాత చౌదరి ధర్మ రత్నల్ల 9849237991
21 కెసుపురం ఇచ్చాపురం రాజపురం హేమంత రావు ఆదినారాయణ కొప్పల
22 కారపాడు కవిటి రాజపురం జగన్నాధ రావు ఎన్ దొంబురు నర్టు 9963747430
23 బుడతవలస లావేరు రణస్తలం నాగబుషణ రావు గద్దెయ్య రౌతు 9963481019
24 వెంకటాపురం లావేరు రణస్తలం త్రినాధ రావు లక్షుమ్ మీసాల
25 కొండములగం రణస్తలం రణస్తలం అప్పల దాసు తవుడు బైరెడ్డి 9000480390
26 యస్ సింగవలస శ్రీకాకుళం సింగుపురం

27 వాల్టైర్ సంతకవిటి సిరిపురం వెంకటకొండా నాయుడు టావిటినాయుడు గురుగుబెల్లి
28 బుర్గం కంచిలి సోంపేట ఆలేటి విజ్ఞేస్ విజయ రావు 9704104947
29 గోకర్ణపురం కంచిలి సోంపేట యారడి కృష్ణమూర్తి ఈశ్వర రావు
30 జలాంతరకోట కంచిలి సోంపేట మనోజ్ కుమార్ కె భీమ రావు కొండల 9849148416
31 బేసి రామ చంద్ర పురం సోంపేట సోంపేట వల్లభ రావు అప్పన్న లింగం
32 పాలసపురం సోంపేట సోంపేట నీలవేణి చిన్నబాబు పిరియ 7893250246
33 జినికిబద్ర సోంపేట సోంపేట కాశీ అప్పారావు సూర్యనారాయణ 9440703486
34 వత్చవల్స గర శ్రీకుర్మం

35 రావివలస టెక్కలి టెక్కలి ఆనందరావు సూర్యా రావు సంజీవి
36 బుడుమూరం లావేరు అడపాక భవానీ గోవిందరావు కెంటలి
37 బెజ్జిపురం లావేరు అడపాక అరుణ్కుమార్ వెంకటరమణ పొట్నూరు
38 నేలవటి పలాస అక్కుపల్లి

39 తోగిరి సరవకోట చీడిపూడి

40 భవనపాడు సంతోమ్మలి దెవునలతడ అడ్ల చంద్రయ్య దుర్వసులు 9177401218
41 రాజపురం సంతోమ్మలి దెవునలతడ అర్జల చిరంజీవులు తేజరావు 9959800765
42 మందపల్లి ఇచ్చాపురం ఇచ్చాపురం కల్లా కానయ్య దేవకి 8186987465
43 గుడిముదిదం రాజం రాజం సూర్యనారాయణ, అప్పల స్వామి గునుపూరు 9701939931
44 గురవం రాజం రాజం పార్వతి, వెంకట నాయుడు వావిలపల్లి 9177540704
45 కంచారం రాజం రాజం సుధీర్ కుమార్, రామ్ గోపాల్ నాయుడు బెజ్జిపురపు, 9490384260
46 ఒమ్మి రాజం రాజం బాలమ్మ, శేషగిరి రావు కె 9550748105
47 డి ఆర్ యన్ వల్స రాజం రాజం రేవతి, అప్పలస్వామి, మంగరాజు 9676949316
48 మర్రిపాడు సీతంపేట ఆర్సిబి సీతంపేట

49 మోఫుస్ బండార్ శ్రీకాకుళం ఆర్సిబి శ్రీకాకుళం ఉమామహేశ్వర రావు, అప్పారావు అలుగోలు
50 పత్రునివలస శ్రీకాకుళం ఆర్సిబి శ్రీకాకుళం లక్ష్మీ వెంకటరావు కోడి
51 కల్లేపల్లి శ్రీకాకుళం ఆర్సిబి శ్రీకాకుళం రమణ మూర్తి రఘు లేట్ పట్నాన 9989763699
52 గోకర్ణ పల్లి పొందూరు సిరిపురం నాగేశ్వర రావు నందినాయుడు కిల్లి 9959235498

వెనుక తరువాత
chiclogo